011-13 07 32

Öppet alla vardagar 9-18

En komplett genomgång av ögats synförmåga

Visste du att så många som 500 000 personer i Sverige bär på någon av de stora ögonsjukdomarna åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati? En stor del av dessa sjukdomar - som främst drabbar äldre och diabetiker - går att behandla, om de upptäcks i tid.

Vi erbjuder en metod där vi tar en bild av ögats inre som vi sedan skickar till ögonläkare för bedömning. Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck ger en bra bild av dina ögons hälsotillstånd.

Undersökningen tar cirka 60 minuter att genomföra. Själva ögonbottenfotograferingen är klar på bara några minuter. Med nya metoden behövs ingen droppning i ögonen för att vidga pupillerna. Det betyder att du slipper eventuell smärta, nedsatt syn eller andra obehag, vare sig under själva undersökningen eller efter.

Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende, får du en remiss för vidare undersökning och behandling. Är allt normalt får du naturligtvis besked om det också.

Ögonhälsoundersökningen består av
  • Synundersökning
  • Ögontrycksmätning
  • Ögonrörelse- och samsynundersökning
  • Synfältsundersökning
  • Ögonbottenfotografering
  • Bedömning av ögonläkare
  • Eventuell remiss till ögonläkare

Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökning

Boka tid nu. Dina ögon ska hålla länge.

Boka ögonhälsoundersökning  

Back To Top