011-13 07 32

Öppet alla vardagar 9-18

Det är lönsamt att vara klarsynt

Alla tjänar på en bättre syn på jobbet.

Att se bra är en förutsättning för att kunna vara effektiv och trivas med sina arbetsuppgifter. Ögonvänliga arbetsplatser ökar faktiskt produktiviteten, eftersom fler arbetsuppgifter kan utföras med högre precision och kvalitet. Dessutom ökar motivationen och arbetsglädjen. På sikt ger det också färre korttidssjukskrivningar.

Vi hjälper dig att skapa en bättre synarbetsmiljö. God syn på jobbet är en lagstadgad rättighet - men i första hand är det något som både du och dina anställda tjänar på.

En dålig synarbetsmiljö kan visa sig på flera olika sätt:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Torra eller röda ögon
 • "Gruskänsla"
 • Svårigheter att fokusera blicken
 • Låg produktivitet
 • Stelhet eller värk i nacke och axlar

En ögonvänlig arbetsplats ger många vinster:

 • Produktiviteten ökar
 • Arbetet kan utföras med högre precision ock kvalitet
 • Antalet korttidssjukskrivningar minskar
 • Motivationen och arbetsglädjen ökar
 • Personalen blir nöjdare med dig som arbetsgivare
 • Dina anställda stannar längre inom företaget
 • Lönsamheten ökar.
Vad säger lagen?

I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla arbetstagaren synundersökning och arbetsanpassade glasögon. Detta kan gälla för:

 • Personer som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag.
 • Personer med särskilt synkrävande arbetsuppgifter.
 • Personer med arbetsuppgifter där det finns risk för ögonskador, till exempel skärande bearbetning (svarv), slipning (smärgel) eller andra maskiner.

Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver glasögon som inte överrensstämmer med arbetstagarens privata behov har han/hon rätt att få dem bekostade av dig som arbetsgivare.

 • AFS 1985:8 - Kontaktlinser i arbetslivet
 • AFS 1994:11 - Laser
 • AFS 1998:1 & AFS 2000:1 (EU-anpass.) - Belastningsergonomi
 • AFS 1998:5 - Arbete vid bildskärm
 • AFS 2000:37 (ändr. AFS 1996:7) - Utförande av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2001:1 - Systematiskt miljöarbete
 • AFS 2001:3 - Användning av personlig skyddsutrustning
 • AFS 2001:42 - Arbetsplatsens utformning
Vår utgångspunkt

Det är alltid bättre att anpassa arbetsmiljön efter människan istället för att försöka anpassa människan efter arbetsmiljön. Därför ser vi först och främst till arbetsplatsens utformning. Exempel på enkla förändringar som leder till stora förbättringar i arbetsmiljön kan vara:

- Att se över belysningen.

- Att omdisponera möblemanget.

- Höj- och sänkbara arbetsbord eller stolar.

Skyddsglasögon

På många arbetsplatser är skyddsglasögon ett måste. Enligt gällande EU-direktiv måste dessa vara godkända och svara mot standarden.

Du kan också besöka arbetsmiljöverket på www.av.se och läsa mer.

Vill du veta mer

God syn på jobbet

Arbetarskyddsstyrelsens författningar beskriver hur du som arbetsgivare hanterar frågeställningar kring arbetsmiljön. Tala med oss på Optiker Persson. Vi vet vad som gäller.

Ring eller maila Karin Carlsson som är ansvarig för våra företagskunder. Telefon 011-13 07 32 eller info@optikerpersson.se.

Förmånsavtal

Som företag kan vi erbjuda dig ett förmånsavtal. Kontakta oss så berättar vi mer.

Back To Top