Boka synundersökning

Ögonhälsoundersökning

En utökad synundersökning i samarbete med ögonläkare

Visste du att så många som 500 000 personer i Sverige bär på någon ögonsjukdom? De vanligaste sjukdomarna är åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati. En stor del av dessa sjukdomar - som främst drabbar äldre och diabetiker - går att behandla, om de upptäcks i tid.

Vi erbjuder en metod där vi tar en bild av ögats inre som vi sedan skickar till ögonläkare för bedömning. Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck ger en bra bild av dina ögons hälsotillstånd. Undersökningen tar cirka 60 minuter att genomföra.

Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kräver ytterligare utredning får du en remiss till ögonklinik för vidare undersökning och behandling. Är allt normalt får du naturligtvis besked om det också.

Ögonhälsoundersökningen består av
  • Synundersökning
  • Ögontrycksmätning
  • Ögonrörelse- och samsynundersökning
  • Synfältsundersökning
  • Ögonbottenfotografering
  • Bedömning av ögonläkare
  • Eventuell remiss till ögonläkare