Boka synundersökning
Optiker i Norrköping

Arbetsanpassade glasögon

Arbetsgivaren är ofta skyldig att tillhandahålla arbetstagaren synundersökning och arbetsanpassade glasögon. Detta kan gälla för:

  • Personer som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag.
  • Personer med särskilt synkrävande arbetsuppgifter.
  • Personer med arbetsuppgifter där det finns risk för ögonskador, till exempel skärande bearbetning (svarv), slipning (smärgel) eller andra maskiner.

Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver glasögon som inte överensstämmer med arbetstagarens privata behov har hen rätt att få dem bekostade av arbetsgivaren.

Vi hjälper dig att skräddarsy glasögon för din yrkesroll och arbetsplats. Med rätt anpassade arbetsglasögon upplever du en mer avslappnad och skarp syn. Alla tjänar på en bättre syn på jobbet.


Rätt utprovade arbetsglasögon underlättar arbetet och motverkar ofta följande besvär:
  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Torra eller röda ögon
  • "Gruskänsla"
  • Svårigheter att fokusera blicken
  • Låg produktivitet
  • Stelhet eller värk i nacke och axlar

Du kan också besöka arbetsmiljöverket på www.av.se och läsa mer.